22 Jun

Oyun Terapisi

Oyun terapisi; özel eğitimli oyun terapisti tarafından kullanılan ve oyun oynamanın terapötik etkisi ile çocuğun kişisel-duygusal gelişimini engelleyen psikolojik ve sosyal problemlerin çözülmesine yardımcı olunan bir psikoterapi türüdür.

Yöntemin etkili olabilmesi için çocuğun rahat ve özgür bir şekilde oyun oynayabilmesi gerekir. Terapistin kullandığı kuramsal çerçeveye göre; psikanalitik yönelimli, direktif olmayan, davranışçı, ekosistemik vb. oyun terapisi çeşitlerinden bahsedilebilir. Freud (Hans vakası, makara oyunu vb.), çocuğun oyun oynarken, daha önce bastırılanı oyun yoluyla geri getirdiğini belirtiyordu. Melanie Klein, 1920’li yıllarda ilk kez çocuk psikanalizinde oyuncak kullanmaya başlamıştır. Klein, çocuğun serbest oyun davranışını, serbest çağrışımın bilinçdışı malzemeye giden yolu ile analoji kurarak açıklamış ve ödipal problematik terminolojisi çerçevesinde yorumlamıştır.

17 Jun

Psikanalitik psikoterapiler

Psikanalitik psikoterapilerin temelleri, ruhsal süreçleri araştırma-tedavi etme teorisi ve yöntemi olan psikanalize dayanır. Genellikle haftada bir veya iki, yüzyüze yapılan bu terapilerde hastanın düşünceleri, duyguları, davranışları ve kişiliği, çocukluktan getirdiği bilinçli veya bilinçdışı yaşantıların yansıması olarak kabul edilir. Bu inceleme içinde serbest çağrışım yoluyla akla gelenler yanında rüyalar, fantaziler, dil sürçmeleri gibi bilinçdışının çeşitli tezahürleri araştırılır.

Tarihsel olarak bakıldığında, klasik psikanalitik yaklaşımda, ruh sağlığındaki bozulmaların göstergesi olan semptomların, biyolojik kökenli dürtülerin doyurulamaması ve iç çatışmalar nedeniyle ketlenmesi sonucu ortaya çıktığı varsayılır. Bu yaklaşımdan sonra ortaya çıkan ego psikolojisinde, kişinin ortalama çevreye sağladığı uyuma bakılır, bu uyumu sağlamak için kullandığı savunma mekanizmaları irdelenir. Üçüncü akım olan nesne ilişkileri modeline göre, kişi, ilk bakım verenden başlayarak gelişimi boyunca girdiği tüm ilişkiler açısından düşünülür. Son olarak kendilik psikolojisi ise kişinin kendisi için bir benlik kurma ihtiyacı ve çabası üzerinde durur.

04 Jun

Beden Terapisi

Beden-odaklı terapi – bedensel temas yoluyla hastanın sorunları ile çalışılmasına fırsat tanıyan terapötik mudahale çeşididir. Beden psikoterapisinin temellerini, Freud’un öğrencisi olan ancak daha sonra klasik psikanalizden uzaklaşarak beden üzerindeki etkilere yoğunlaşan Wilhelm Reich atmıştır. Reich’in çalışmalarını “rolfing”i ortaya atan İda Rolf, biodinamiği geliştiren Gerda Boyesen, psikosomatik tıbbın öncüllerinden Franz Alexander ve bioenerjitik analizin kurucularından Alexander Lowen devam ettirmişlerdir. Bu akıma göre, psikolojik sorunlar bedensel olarak da kendilerini belli ederler. Beden, kişinin ruhsal durumu hakkında bilgi verir. Bu terapi yönteminde bedensel çalışmalara konuşma da eşlik etmektedir.