04 Jun

Beden Terapisi

Beden-odaklı terapi – bedensel temas yoluyla hastanın sorunları ile çalışılmasına fırsat tanıyan terapötik mudahale çeşididir. Beden psikoterapisinin temellerini, Freud’un öğrencisi olan ancak daha sonra klasik psikanalizden uzaklaşarak beden üzerindeki etkilere yoğunlaşan Wilhelm Reich atmıştır. Reich’in çalışmalarını “rolfing”i ortaya atan İda Rolf, biodinamiği geliştiren Gerda Boyesen, psikosomatik tıbbın öncüllerinden Franz Alexander ve bioenerjitik analizin kurucularından Alexander Lowen devam ettirmişlerdir. Bu akıma göre, psikolojik sorunlar bedensel olarak da kendilerini belli ederler. Beden, kişinin ruhsal durumu hakkında bilgi verir. Bu terapi yönteminde bedensel çalışmalara konuşma da eşlik etmektedir.