02 May

Genel Sistemler Teorisi

Sistemler Kuramı

Sistemler Kuramı, (Genel Sistemler Teorisi) – sistem oluşturan nesnelerin bilimsel, mantıksal ve metodolojik yönden araştırılmasını içerir.

Bu teori çerçevesinde;

  • Çeşitli sistem çeşitlerinin;
  • Sistem davranışlarında ana ilkelerin ve neden-sonuç ilişkilerinin;
  • Sistemlerin işlevselliği ve gelişiminin incelenmesi ele alınıyor.

Genel sistemler teorisi, 1930-lu yılarda Ludwig von Bertalanffy tarafından ortaya atılmıştır. Sistemler teorisinin ana fikri sistemlerin fonksiyonelliğini yöneten kanunların izomorfizminin kabul edilmesine dayanıyor. Bertalanffy ayrıca açık sistemler (dış dünya ile sürekli madde ve enerji alış-verişinde bulunan sistemler) kavramını da ortaya atmış ve araştırmıştır.

20. asrın ikinci yarısında genel sistemler kuramının yapılandırılması için önerilen yeni yaklaşımların ana çizgisi ise, sistemik araştırmaların mantıksal-kavramsal ve matematiksel çerçevelerinin oluşturulması ile ilgili olmuştur.