Nihan Sefer Atabay

nihansefer150x150Nihan Sefer Atabay
(Klinik Psikolog)

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezinde kültürel etkenlerin aile ilişkileri üzerindeki etkilerini çekirdek aile bireyleri arasındaki ilişkilere odaklanarak çalıştı.

Lisans eğitimi sırasında çeşitli araştırma projeleri kapsamında gelişim psikolojisi, dil gelişimi, bellek, psikopatoloji dallarında yürütülen akademik araştırmalara asistanlık yaptı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri servisinde stajyer olarak çalıştı. 2003-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi bölümünde Prof. Dr. M. Kemal Kuşçu ile birlikte yürüttüğü projede engelli çocukların ailelerinin genel ruh sağlığını etkileyen unsurları araştırdı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜPAM) ve Mor Çatı Kadın Sığınma Evi’nde yetişkinlerle bireysel terapiler ve grup terapileri çalışmalarında bulundu.

Sürdürdüğü psikoterapi çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güler Fişek’ten ve Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’ndan aldığı süpervizyonlarla destekledi.

Yüksek lisans eğitimi süresince aldığı psikodinamik yönelimli psikoterapi eğitiminin
sonrasında terapötik becerilerini desteklemeye yönelik “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi”,
“Travma ve Yas” ve Prof. Dr. Mehmet Sungur tarafından verilen “Çift ve Seks Terapileri”
gibi çeşitli eğitimleri tamamladı.

2006-2017 yılları arası özel bir üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde,
üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi çalışmalarını ve merkezin koordinatörlüğünü yürüttü.

Nihan Sefer Atabay 2009 yılından beri Zen Danışmanlık bünyesinde genç yetişkin, yetişkin
ve çiftlerle psikolojik danışma ve dinamik yönelimli psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Bireysel danışma ve psikoterapide; kişilerarası ilişki ve iletişim sorunları, ailevi sorunlar, uyum problemleri, kaygı, depresyon, stresle baş etme, öfke kontrolü, kayıp, yas, özgüven sorunları, psikolojik travma, kronik hastalıklar gibi konular çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çift danışmanlığı kapsamında ise iletişim ve ilişki sorunları, ayrılık, boşanma, çatışma, güvensizlik, kıskançlık, uyum sorunları gibi konularda çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.