Pedagojik Medya ve Senaryo Danışmanlığı

Çizgi filmlerin renkli dünyası çocukları hem eğlendiriyor hem de geliştiriyor. Çocuklar, kendilerini kahramanlarla özdeşleştiriyor, günlük yaşamında da bazen onlar gibi konuşup davranmaya  çalışıyor. Bu noktada resimleri canlandıran yetenekli kalemlerin yanı sıra diyalogların yaratıcılarına da önemli bir görev yüklenmiş oluyor. Bununla birlikte senaryo yazarlarının hitap ettikleri izleyici  kitlesinin bilişsel ya da duygusal gelişimine uygunluk konusunda bazen kafaları karışabiliyor. Çocukların birçok konu ve olayı yetişkinler gibi değerlendiremeyecekleri gerçeği göz önünde bulundurulursa, çizgi filmlerde yer alan bazı sahne ve konuşmalardan olumsuz yönde etkilenebileceklerini tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu noktada birçok yapım şirketi senaryo danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyuyor.

Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz?

Pedagojik Senaryo Danışmanlığında temel hedefimiz hikâye bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu nedenle senaryo incelenerek diyaloglar gözden geçirilmekte ve hikâye akıcılığını etkilemeyecek şekilde değişiklikler yapılmaktadır.

Çocuklar için çizgi film senaryosunu değerlendirirken;

  • Hikâyenin, ilgili yaş grubunun bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim dönemine hitap etmesi;
  • İlgili yaş grubunun psikoseksüel gelişim dönemi itibariyle kritik çatışmalar dikkate alınarak çocukları olumsuz etkileyebilecek söylem ve eylemlerin kullanılmaması;
  • Hikâyedeki diyalogların ve genel akıcılığın ilgili yaş grubunun dil gelişimine uygun olması;
  • Çocukların içinde yaşadığı toplumun kültürel normlarıyla uyumluluk göstermesi;
  • Ötekileştirici, küçük düşürücü, hedef gösterici ifadeler içermemesi

gibi kriterler dikkate alınıyor.

Filmleri bilişsel kapasitesi ya da dil gelişimi üst düzeyde olmayan çocukların da izleyeceği
varsayılarak senaryoda sade, açık ve net bir dil vurgusu yapılmakta; diyaloglarda öncelikle ilgili yaş grubunun bilişsel ve dil gelişimi açısından uygunluğu gözetilerek akışı etkilemeyecek değişiklikler önerilmektedir. Çocuklar için farklı şekilde de anlaşılabilecek çift anlamlı veya soyut kelimeler mümkün olduğunca en yakın karşılıkları ile değiştirilmektedir.

Pedagojik medya/senaryo danışmanlığı hizmetlerimiz için bize telefon/mail yoluyla ulaşabilirsiniz.