Pınar Uçar

pinar-ucar150x150Pınar Uçar
(Klinik Psikolog)

Pınar Uçar 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünü ‘Ergen Çocuklarda Öğrenilmiş Çaresizlik ve Baş Etme Yöntemlerinin Akademik Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi’ isimli bitirme projesiyle tamamlamış, bu süreçte ergenlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Programına devam etmiş, “Aile İçi Şiddet Gören Kadınlarda Psikopatoloji ve Tedavi Yöntemleri” isimli projeyle yüksek lisans eğitiminden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimi süresince Bilişsel- Davranışçı Terapi odaklı eğitim ve süpervizyon almıştır.

2011-2013 yılları arasında ISIS İsrael Family Therapy-Bakış Danışmanlık Merkezi tarafından verilen 350 saatlik Çift ve Aile Terapisi eğitiminin temel ve ileri düzeylerini tamamlamış olup, halen çeşitli merkezlerde çift ve aile görmeye devam etmektedir.

Hümanistik ve varoluşçu bir temele oturan Geştalt yaklaşımını kendisine yakın bulan Pınar Uçar, halen Geştalt Terapi Derneği kapsamında Dr. Feza Balkaya tarafından verilen dört senelik kuramsal ve uygulamalı Geştalt Terapi Eğitimine devam etmektedir.

Pınar Uçar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir Kadın Sığınma Evi’nde bir dönem çalışmış, şiddet ve travma mağduru kadın ve çocuklara psikolojik, hukuki, sosyal yardım sağlanması konusunda görev almıştır. Ayrıca, çeşitli sosyal projelerde dezavantajlı gruplarla çalışmış olup, halen bu tür projelerde kadın ve çocuklarla çalışmayı sürdürmektedir.

Ergenlerde davranış ve uyum problemleri, öfke kontrolü, depresyon, kaygı, okula uyum gibi konularda çalışırken; yetişkinlerle depresyon, kaygı, kayıp ve yas, ilişki sorunları, varoluş sorunları gibi konularda çalışmaktadır. Çift ve ailelerle de çalışmalarını yürüten Uçar, çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Sistemik Terapi ve Geştalt Terapi’den faydalanmaktadır.