Sündüz Atay

sunduzatay150x150Sündüz Atay
(Uzman Psikolog, Çift/ Aile Terapisti, Ruhsal Travma Uzmanı)

Sündüz Atay, 1992 Hacettepe Üniversitesi psikoloji lisans mezunudur. Uzmanlık eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruhsal Travma programında tamamlamıştır.

IPI’ da (İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü)
Avrupa Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı, Avrupa Psikoterapi Deneği (EAP) tarafından akredite eğitimi tamamlamış, sertifikalı psikodrama grup terapistidir.

Rorschach Testi uygulama ve raporlandırma sertifikasına, ISR-International
Society of the Rorschach and Projective Methods üyesi olan Rorschach ve Projektif
Testler Derneği tarafından verilen programı tamamlayarak hak kazanmıştır. EMDR
Terapisi eğitimini DBE’ de (Davranış Bilimleri Enstitüsü) ve TTB (Türk Tabipler
Birliği) ve IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims) tarafından
verilen İstanbul Protokolü eğitimini de Türk Psikologlar Derneği çatısı altında
almıştır.

Ayrıca EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından
onaylanan “Aile ve Evlilik Terapileri Eğitimi” ni tamamlamış sertifikalı aile ve çift
terapistidir.

Farklı kurumlarda terapist olarak çalışmış, Türk Futbol Federasyonu
projelerinde bireysel ve grup terapisi çalışmalarını yürütmüş, iki dönem Türk
Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. TPD İstanbul
Şube Travma Komisyonu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yurtiçi ve
yurtdışında gönüllü çalışmalarda yer almış, APHB (Afetlerde Psikososyal Hizmetler
Birliği) gönüllüsü olarak alanda çalışmıştır. EMDR ile migren ve fibromiyalji tedavisi
araştırma projelerinde görev almıştır.

Ayrıca on yılı aşkın süre, IPTN – International  Playback Theatre  Network
(Uluslar arası Playback Tiyarosu Ağı) üyesi olan İstanbul Spontanite Tiyatrosu’ nda
(İstanbul Playback Theatre)  oyunculuk yapmıştır.

Psikodrama, EMDR, ruhsal travma, aile/çift terapisi ve projektif testlerle ilgili
ulusal/uluslararası çeşitli atölye, konferans ve seminerlere katılmış olan Sündüz
Atay, psikoterapist olarak aile/çift-ilişki terapisi, ruhsal travma alanlarında yetişkin
ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR derneği üyesidir.